Velkommen.

Første møde er altid gratis og uforpligtende.

På det første møde vurderer jeg din situation og vi drøfter hvordan sagen kan fortsætte og hvad det vil koste. Du kender således sagens muligheder og pris, før du beslutter dig for, om det kan betale sig at smide penge efter sagen. Jeg vil naturligvis i videst muligt omfang søge fri proces/retshjælpsforsikringsdækning til sagen, så omkostningerne for dig bliver så små som muligt. Hvis du efter første møde bestemmer dig for, at du ikke vil gå videre med sagen i samarbejde med mig, så får du ingen regning fra mig.

Gratis gennemgang og vurdering af personskadeerstatningssager.

Få en gratis gennemgang af personskadeerstatningssagen, og eksempelvis en vurdering af størrelsen af det varige mén, samt en vurdering af sagens økonomi i øvrigt, før du beslutter dig for, om du vil sætte advokat på sagen. Ved trafikulykker skal skadevolders forsikring i øvrigt betale en del af advokatomkostningerne, uden at det påvirker størrelsen af din erstatning.

Arbejdsområder:

 

Skilsmisse

bodeling

bopæl/forældremyndighed

ægtefællebidrag

samvær

Personskadeerstatning

arbejdsskader

patientskader

trafikulykker

faldulykker

Testamente og ægtepagter

Private tvister

Tvangsfjernelse

 

Priser:

Jeg søger i videst muligt omfang fri proces/retshjælpsforsikring til sagen, så dine omkostninger i forbindelse med sagen bliver så små som muligt.

Min timepris er kr. 2.475 incl. moms.

Når det er muligt, giver jeg et overslag over sagens samlede pris, inden jeg påbegynder arbejdet.

Jeg afregner månedsvis, således at påvirkningen af privatøkonomien bliver fordelt ud over mindst det antal måneder, som sagen varer. Ved personskadeerstatninger kan det ofte aftales, at størstedelen af mit salær først betales, når der kommer erstatningspenge i sagen.

Forsikringsforhold og klageadgang

Jeg er som advokat beskikket af justitsministeriet i Danmark, og jeg er medlem af Advokatsamfundet. Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i Codan under police nr. 900 437 5189, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Ninna Sonne uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Advokat Ninna Sonne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.